Klachten en klachtenprocedure
In het kader van de Kwaliteitswet heeft stichting Kindante een klachtenregeling vastgesteld, die te vinden is op de website van Kindante. Klik hier
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld.

Over het algemeen is het wenselijk dat men een probleem eerst bespreekt met de eigen leerkracht. Als dit niet mogelijk is of onvoldoende oplossing heeft gegeven, is een gesprek met de directie bij voorkeur de volgende stap. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan met een beroep doen op de klachtenregeling. Dit houdt in dat men de klacht in eerste instantie ter sprake kan brengen bij de schoolcontactpersoon op school.

Schoolcontactpersoon
Bij de schoolcontactpersoon kan men terecht met een klacht. De schoolcontactpersoon is degene die u de weg kan wijzen bij klachten. De schoolcontactpersoon is op de hoogte van de mogelijke stappen die ondernomen kunnen worden om de ouder of leerling met een klacht te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing.

De schoolcontactpersoon / personen van onze school zijn:
Gideon Wetzelaer en  Maureen Zeegers
Mailadres: g.wetzelaer@kindante.nl  of m.peeters@kindante.nl
telefoonnummer: 046- 442 18 25
werkdagen: Gideon ma/di/wo/do/vr   Maureen:ma/di/wo