Week van de lentekriebels 20 tm 24 maart

In de Week van de Lentekriebels krijgen de leerlingen elke dag les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Rutgers heeft hiervoor een mooie digitale lesmethode: Kriebels in je buik. Met lessen van groep 1 tot en met groep 8, die passen bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen.
De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema's op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico's nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen.

Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.weekvandelentekriebels.nl/