Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten we zien, dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria, die zijn opgesteld door deskundigen.
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden we belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl