Ik ben Ellen Zelissen en ben gedragsspecialist op onze school.

Dit schooljaar start ik met het geven van trainingen Rots en Water. Rots en water  is een psychofysieke training die zich richt op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid. Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek die momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. 

Daarnaast ben ik het aanspreekpunt op onze school betreft groepsproblematiek en SWPBS.SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs. School, ouders en jeugdzorg werken onder begeleiding van een coach actief samen in dit proces. 

Tenslotte houd ik mij, samen met Katinka, bezig met het pestgedrag op onze school. Elke school heeft hier helaas mee te maken. Wij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pesterijen op school. Wij wijzen de weg naar oplossingen en houden contact totdat het pesten stopt. Zo wordt voorkomen dat ouders zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen en de zaak verhardt. Daarnaast zijn preventie, monitoren en schoolveiligheidsbeleid aanscherpen taken van de anti-pestcoördinator.