Wat wordt er betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage?
 
De ouderbijdrage, voor schooljaar 2015-2016 opnieuw vastgesteld op € 30,- per kind, voorziet in de kosten t.b.v. de volgende zaken/activiteiten:
  1. Vieringen tijdens schooltijd, waarvan de benodigde spullen niet uit het reguliere schoolbudget betaald kunnen worden;
  2. Schoolversieringen;
  3. Schoolreisjes;
  4. Educatieve uitstapjes;
  5. Schoolvulpennen in groep 3;
  6. Luizencapes voor leerlingen die instromen in groep 1;
  7. Vaste kosten van het schoolkamp (bushuur, overnachtingskosten en toeristenbelasting).
 
De inning van de ouderbijdrage gebeurt jaarlijks en kan zowel met een automatische incasso betaald worden als overgemaakt worden.
 
Een aantal jaren geleden heeft de ALV in nauw overleg met de directie en de MR besloten dat kinderen waarvan de ouders/verzorgers de bijdrage niet betalen uitgesloten worden van deelname aan het schoolreisje.
 
Voor de overige activiteiten hanteren we op basisschool De Sprong het solidariteitsprincipe en dit betekent dat voor gezamenlijke feestelijke activiteiten op school, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen en Carnaval, deelname voor deze leerlingen wel blijft bestaan. Wanneer de ouders in de loop van het schooljaar alsnog de gehele ouderbijdrage betalen, mogen de leerlingen volwaardig deelnemen aan alle activiteiten.
 
Indien ouders/verzorgers om welke reden dan ook de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kind(-eren) niet kunnen betalen, kunt u dit bespreekbaar maken met de penningmeester van de OVO of de directeur van de school. Er bestaan namelijk instanties die hierin financieel kunnen voorzien zodat uw kind(-eren) niet verstoken blijft van de activiteiten op hun school!
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de ouderbijdrage? Neemt u dan gerust contact op met Raymond Wijnands, zie onderstaand de contactgegevens. Uw vragen worden uiteraard volledig vertrouwelijk behandeld!

Inning Ouderbijdrage:
 
Raymond Wijnands
T: 046 - 850 93 39 of M: 06 - 31 78 08 66
E: ovo@basisschool-oirsbeek.nl of raymond.wijnands@ziggo.nl