Mediawijsheid
Mediawijsheid is alle kennis en vaardigheden en de mentaliteit die de mensen/kinderen nodig hebben, om bewust, kritisch en actief mee te doen in de wereld van vandaag en morgen, waarin media een bepalende hoofdrol spelen.


Oriëntatie op jezelf en de wereld
'Leerlingen kunnen deelnemen aan communicatie middels verschillende media. Daarbij hebben ze aandacht voor het gebruik en misbruik van communicatie via verschillende media. Verder kunnen de leerlingen verschillende media zelf hanteren om (historische) en/of actuele informatie te verzamelen. Daarbij kunnen zij media in historisch perspectief plaatsen en uitspraken doen over de betrouwbaarheid en juistheid van de informatie die via deze media wordt verspreid.' 

Presentatie Mediawijsheid (klik op Presentatie Mediawijsheid)

Bron: Website Mediawijsheid