Contactadres:

MedezeggenschapsRaad De Sprong

In de Pollack 3
6438 GG Oirsbeek

tel: 046-4421825

Contact met de MR kan worden opgenomen via de voorzitter (mr.desprong@kindante.nl
Contactgegevens van de OMR leden vindt u in de schoolgids
(tabblad informatie)