Iedere leerling op onze school wordt in de gelegenheid gesteld om tijdens de middagpauze op school over te blijven. Leerlingen kunnen op vaste dagen overblijven of op incidentele basis.
Voor de aanmelding en betaling maken wij gebruik van ISY. Hier kunt u overblijftegoed voor uw kind kopen. u geeft hier online ook aan wanneer uw kind overblijft.
 
Indien de leerling onverhoopt toch niet overblijft dient de ouder hem of haar voor 10.30 dezelfde dag af te melden. Na deze tijd is dit niet meer mogelijk en wordt de bijdrage automatisch afgeschreven.
 
Kinderen die op vaste dagen overblijven kunnen uitsluitend na een schriftelijk of telefonisch bericht van ouders/verzorgers op deze dagen naar huis i.p.v. over te blijven.
 
De Tussenschoolse Opvang wordt gecoördineerd door mevrouw Petra Schmitz. In samenwerking met de overblijfcommissie, bestaande uit ouders en het managementteam van de school.
De kinderen eten in hun eigen klas onder toezicht van vaste overblijfouders, zodat ze altijd een bekend gezicht zien. Als het weer het toelaat, gaan ze na het eten buiten spelen, wederom onder toezicht van de overblijfmedewerkers. Om 12.45 uur wordt het toezicht op de speelplaats overgenomen door leerkrachten. Bij regenweer blijven de kinderen in hun eigen lokaal.
 
Mocht u vragen hebben over de Tussenschoolse Opvang kunt u zich wenden tot de directie van de school tel. 046 4421825 of mevr. Schmitz tel. 046 4425689.