Zie schoolgids hoofdstuk 6 "Regeling school- en vakantietijden".