‘Met respect aan de slag!’
 
 
Het thema is op alle scholen feestelijk geopend door wethouder Adriaans van de gemeente Schinnen.

Vorig jaar zijn de scholen onder begeleiding van de GGD Zuid Limburg gestart met de voorbereidingen voor het samen werken aan een gezonde en veilige school. De vragen en de prioriteiten van de scholen zijn hierbij uitgangspunt.

In een gezamenlijke werkgroep is ervoor gekozen om in het schooljaar 2011-2012 op alle scholen te werken aan het thema ‘respect’. Respect voor elkaar en voor de dieren en dingen om je heen, ongeacht afkomst, leeftijd en achtergrond. De scholen hebben samen 9 ‘respect-regels’ met bijbehorende pictogrammen afgesproken. Het thema respect en de daarbij behorende regels komen gedurende het schooljaar opverschillende manieren en momenten naar voren. Alle klassen kunnen op een geheel eigen manier invulling geven aan het thema, bijvoorbeeld door middel van lessen en excursies. De activiteiten en ervaringen tussen de scholen worden uitgewisseld, zodat de scholen ook weervan elkaar kunnen leren. Op deze manier werken we samen aan gezonde en veilige scholen in Schinnen!