Welkom op de website van Basisschool De Sprong in Oirsbeek. 
De bedoeling van deze site is u een digitale rondleiding te geven, die u een indruk geeft van onze school. U vindt in grote lijnen het onderwijs aan onze school beschreven, waar onze school voor staat, wat onze uitgangspunten zijn, hoe de sfeer op school is, hoe we werken en de activiteiten die bij ons op school plaatsvinden. 

De meest recente informatie wordt schoolbreed geplaatst op  Isy SchoolInfo en op groepsniveau gedeeld via .
 
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier.

Team De Sprong